พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

*********************************************************************

น้ำตาไทยท่วมท้น ปฐพี ลูกพ่อช้ำชีวี หม่นเศร้า

หลับเถิดพ่อลูกนี้ ขอส่ง เสด็จสู่ฟากฟ้า สถิตย์ชั้น ดาวดึงส์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์บัณฑูรณ์ เกียรติก้องชูชัย ประธานหอการค้าการค้าจังหวัดชัยภูมิ
คณะกรรมการ และสมาชิกหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
(ธนกร ภัทรานุพันธุ์ - ร้อยกรอง)

เข้าเวปไซต์หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ