เมื่อคืนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
ร่วมด้วยนายแพทย์บันฑูรณ์ เกียรติก้องชูชัย ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
ร่วมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ภาคส่วนรัฐและเอกชน
ได้ร่วมจัดพิธีการแถลงข่าว ปั่นพิชิตมอหินขาว ณ.ถนนคนเดิน ในเมืองชัยภูมิ
โดยกำหนดเริ่มการแข่งขันขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายนนี้
ติดตามรายละเอียดได้จากเวปไซต์
http://www.chaiyaphumcycling.com/

เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

count web page traffic

---------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 58-59
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองประธานหอการค้าฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.