อ.เปี้ยก อุดมศักดิ์ กล่าวเปิดตัว
ผู้รักษาการประธานหอฯวาระปี 54
วรวุฒิ ฉวีชัย แถลงผลงาน
ในช่วงรับตำแหน่ง 2 ปีที่ผ่านมา
พร้อมเลขาฯนายสิทธิพล
และรองประธานสายการเงินฯ
คุณปทิตตา โชคสุวัฒนสกุล
แถลงงบดุลวาระที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติแต่งตั้งประธานชั่วคราว ในการสรรหาคณะกรรมการจำนวน 22 คน
เพื่อทำหน้าที่สรรหาประธานหอฯคนใหม่
หลังจากสมาชิกVoteประธานชั่วคราว
ในการให้สมาชิกเสนอ กรรมการ
ด้วยการยกมือรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน
ให้ได้จนครบจำนวน 22 คน(ไม่เกิน 30 คน)


เมื่อได้สมาชิกจำนวน 22 คน
คณะกรรมการปรึกษาหารือในการสรรหา
ตัวประธานหอการค้าฯ คนใหม่
ภายในห้องประชุมเล็กอีกห้อง
ได้มีคณะกรรมเสนอชื่อผู้ชิงตำแหน่งประธานฯ
จำนวน 2 ท่านได้แก่นายวรวุฒิ และนายอุดมศักดิ์
ได้มีการลงมติให้ลงคะแนนเสียงในทางลับ
ปรากฏว่า นายวรวุฒิได้ 16 เสียง
นาัยอุดมศักดิ์ ได้ 5 เสียง
ผู้ไม่ประสงค์ออกเสียง 1 เสียง
ผลออกมา นายวรวุฒิ ฉวีชัย
ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานหอการค้าฯ
เป็นสมัยที่ 2 (วาระปี 56-57)

 

และประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ สมัยที่ 2 (วาระปี 2556-2557) ได้แก่นายวรวุฒิ ฉวีชัย
จะต้องเป็นผู้สรรหาคณะกรรมการบริหารหอการค้าจำนวนไม่เกิน 30 ท่าน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับความไว้วางใจ

คอยติดตามโฉมหน้าคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดชัยภูมิชุดใหม่ ได้เร็ววัน จากหน้าเวปนี้.....

 

 

กลับหน้าแรก หอการค้าจังหวัดชัยภูม

 

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายวรวุฒิ ฉวีชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 54-55
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองเลขาฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.