เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 หอการค้าจังหวัดชัยภูมิได้จัดงานเลี้ยงเปิดตัวคณะกรรมการบริหารหอการค้าชุดวาระปี 2558-2559
โดยมีท่านประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิคนใหม่ นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย
ได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน มาร่วมเป็นเกียรติ เพื่อเปิดตัวคณะกรรมการบริหารใหม่ทั้งชุด
และมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัย เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมบริหารฯ
มีท่านผู้บังคับการตำรวจชัยภูมิพลตต.วิสาร์ท สมปราญช์ ท่านปลัดจังหวัดฯ นายธนพล จันทรนิมิ
ผู้แทนนายกอบจ.และอีกหลาย ๆ ท่านเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้...
นอกจากนี้ ยังมีท่านกรรมการหอการค้าไทยนายวรวุฒิ ฉวีชัย (อดีตประธานหอการค้าชัยภูมิ)
เดินทางมาแสดงความยินดี และมอบตำแหน่งประธานหอการค้าชัยภูมิกับนายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัยด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ วาระปี 2558-2559 นำโดยท่านประธานหอฯนายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย

Webmaster @ ภาพ - ข่าว โดย : ภูดิศ ศิริภาณุภัค รองประธานหอการค้าฯสายงานท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม
==========================================================================================================

จากการที่คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 30 ท่าน ที่ได้อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ธค. 2557
คณะกรรมการรักษาการฯ จึงได้กำหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ในวันที่ 29 ธค. 2558 ขึ้น
โดยในวาระกรรมการบริหารชุดใหม่ ในปี 2558 มีอยู่ 2 คณะที่ส่งรายชื่อคณะละ 30 ท่านเพื่ออุทิศตนเข้ามาบริหารกิจกรรมหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ในประวัติศาสตร์ของหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ที่มีคณะผู้เข้าอุทิศตน เข้ามาแข่งขันให้องค์กรนี้
ตามแต่ละนโยบายของคณะ ผู้เข้าแข่งขัน โดยต่างก็มีความมุ่งมั่นให้กับองค์กรนี้ เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน
อันมีผลต่อด้านเศรษฐกิจ การค้า ของจังหวัดฯ เพื่อนำเสนอต่อภาครัฐ โดยเฉพาะในจังหวัดฯ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกันไปข้างหน้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2522 โดยกลุ่มนักธุรกิจในยุคนั้น นับเป็นเวลากว่า 36 ปี
ขององค์กรนี้ ที่ก่อตั้งขึ้นในยุกแรก ด้วยปัญหา และอุปสรรคนานา ประการ แต่คณะผู้บริหารในทุกคณะ ที่ผ่าน ๆ มา
ต่างก็มุ่งมั่น ด้วยจิตอาสา ให้องค์กรขับเคลื่อน ให้มีผลงาน กิจกรรม จนมีชื่อเสียงอยู่ในระดับที่ดีขึ้น เรื่อย ๆ จนสามารถผ่านพ้นอุปสรรคมาได้
เป็นที่ประจักษ์ ต่อหอการค้าจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะหอการค้าไทย ที่เปรียบเป็นแม่แบบแผนการดำเนินงาน ให้กับหอการค้าทุกจังหวัด
จนล่าสุดในปีที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่น ประดับเป็นเกียรติประวัติ
กับคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ผ่านมา

สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งในปีนี้ ได้อาศัย แนวทางจากการเลือกตั้ง ของกกต.จังหวัดฯ เพื่อให้การเลือกตั้งโปร่งใส ยุติธรรมที่สุด
พร้อมได้หยิบยืมคอกคูหาการลงคะแนน จำนวน 5 ชุด รวมทั้งกล่องหีบบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1 ชุด
โดยผู้มีสิทธ์ลงคะแนนเลือกตั้ง จะต้องเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ เท่านั้น
โดยมีขั้นตอน คือ ผู้มาร่วมประชุมในวันเลือกตั้ง จะต้องผ่านการตรวจสอบการเป็นสมาชิกของหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
ขั้นตอนต่อมา เมื่อผ่านการตรวจสอบการเป็นสมาชิก จะได้รับสติกเกอร์ติดหน้าอก ตามลำดับหมายเลขการลงทะเบียนในวันนั้น
และ รับสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสติกเกอร์ที่ได้รับ จะมีผลต่อเนื่องแสดงตนเพื่อเข้ารับสิทธิ์การลงคะแนนเสียง
เพื่อคัดเลือก ตัวบุคคลที่สมัครลงเลือกตั้ง ทั้ง 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 30 ท่าน รวมเป็น 60 ท่าน
การลงคะแนนเพื่อคัดเลือกสมาชิกที่สมัครลงเลือกตั้งได้สิทธิ์ท่านละ ไม่เกิน 30 ท่าน
การเลือกคณะกรรมการ เลือกได้อิสระ เป็นรายบุคคล ฝ่ายใดก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 ท่าน
โดยฝ่ายแรกจับฉลากได้หมายเลข 1 ผู้นำคณะผู้ลงสมัคร คือ นายอดิศร ลิ้มภักดี
ส่วนหมายเลข 2 ผู้นำคณะผู้ลงสมัครได้แก่ นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย
การประชุมครั้งนี้ มีสมาชิก และผู้ให้ความสนใจ เข้าร่วมประชุมมากกว่า 200 ท่าน นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมมากที่สุด

ผลคะแนนผู้ชนะการเลือกตั้งได้แก่ คณะนายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย ซึ่งเป็นการชนะยกทีม 30 คน
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีคณะจิตอาสา ลงสมัครแข่งขัน เพื่อเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารหอการค้า
ที่ต้องจารึกไว้ในทะเบียนประวัติ โดยต่างฝ่ายต่างก็มีแนวทางต่างความคิด ในการบริหารองค์กร
ถึงแม้จะมี 2 ฝ่าย ต่างความคิด มีผู้แพ้ ผู้ชนะ แต่เหล่ามวลสมาชิก ก็หวังในความเป็นหนึ่งเดียว
ในทางที่ต่างฝ่ายต่างความคิด แต่ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างแตกแยก นั่นหมายถึง จะไม่มีฝ่ายใดชนะ.....และผู้แพ้ คือ...ทั้ง 2 ฝ่ายนั่นเอง...???

คิดต่างกัน นั้นธรรมดา แต่หัวใจยังสามัคคี
"วันพรุ้งนี้" พวกหนูจะก้าวเดินตาม

==========================================
นายกตี๋ จากเทศบาลบ้านเพชร บำเน็จณรงค์ ร่วมเดินทางมาประชุม และใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พร้อมนายวรวุฒิ อดีตประธานหอการค้าฯ
และอดีตประธาน และรองประธานหอฯ อีกหลาย ๆ ท่านที่ร่วมเดินทางมาเป็นสักขีพยานการเลือกตั้ง

ประธานวรวุฒิ ฉวีชัย ขึ้นกล่าวรายงาน ผลงานในขณะที่รับตำแหน่ง กับเหล่าสมาชิก เป็นครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการบริหารชุดนี้
มวลเหล่าสมาชิกชาวหอ ร่วมเข้าประชุม รับฟังการแถลงผลการปฏิบัติงาน และใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวนกว่า 200 คน มากเป็นประวัติการ์ณ ตั้งแต่ก่อตั้งหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
นั่นแสดงว่า คณะกรรมการบริหารชุดที่ผ่านมา สามารถนำพาองค์กรนี้ขับเคลื่อนไปในทางที่ยั่งยืน จนเป็นที่สนใจนับเป็นนิมิตรหมายที่ดี กระทั่งเกิดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกของพวกเราชาวหอฯ

นายวรวุฒิ ฉวีชัย อดีตประธานหอการค้าฯ นั่งเป็นสักขีพยานการเลือกตั้ง นับเป็นครั้งแรกที่สมาชิกให้ความสนใจมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนมากที่สุดกว่า 200 ท่าน
ต่างฝ่าย ต่างความคิด แต่ไม่ใช่ต่างฝ่าย ต่างแตกแยก....นั่นคือ ความคิดเห็น และแนวแนะนำในที่ประชุม ที่ถูกต้อง
การจับฉลากเพื่อเลือกเบอร์ของแต่ละทีม แข่งขัน ตามมติข้อสรุปในที่ประชุม
ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างเปิดตัวคณะกรรมการลงสมัครเลือกตั้งจำนวน ฝ่ายละ 30 ท่าน เพื่อให้เหล่าสมาชิกชาวหอฯ ร่วมกันคัดเลือกเป็นตัวแทนบริหารฯ ในวาระปี 2558-2559

ว่าที่ประธานฯ ทั้งสองฝ่าย ต่างร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ให้กับสมาชิกที่ ร่วมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แต่เฮียคิม จากค่ายจิระกระจกฯ ร่วมอ่านรับฟังวิสัยทัศน์ ทางไลน์ ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน พร้อมรอยยิ้ม...ผ่านกล้องหน้าจอฯ เพราะกลับบ้านผิดเวลา กว่า 2 ทุ่ม...5555


การใช้สิทธิ์ ทุกเสียง ใส บริสุทธิ์ กับคอกการลงคะแนน และหีบหย่อนใส่บัตรฯ ที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก กกต. จังหวัดฯ มาตรฐานครั้งแรกกับการเลือกตั้ง ของหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

ใบลงคะแนน ฉบับแรกที่นำขึ้นจากตู้หย่อนบัตรเลือกตั้ง เพื่อตรวจนับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง


ผลการรวมคะแนน

ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการบริหาร

ประจำวาระปี 2558-2559

คือ ทีมหมอบันฑูรณ์ เกียรติก้องชูชัย

ด้วยคะแนน ยกทีมทั้งคณะ

คือหมายเลข 31 - 60


งานเลี้ยง ย่อมมีวันเลิกลา...หลังการตรวจนับรู้ผลคะแนนเสร็จสิ้น
ทุกคน ทุกฝ่ายคือพี่ คือน้อง ที่ต่างต้องประสานคอยร่วมแนะแนวทางในการบริหารงานหอการค้าต่อไป....


$ Webmaster @ ภูดิศ ภาพ - ข่าว @@@

เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภาระกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 58 - 59
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองประธานหอการค้าฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.