จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่บนสันขอบที่ราบสูงอีสาน ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับภาคกลาง และภาคเหนือ เป็นดินแดงแห่งทุ่งดอกกระเจียวแสนงาม และสายน้ำตกชุ่มฉ่ำยามหน้าฝน

เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน มีเทือกเขาที่สำคัญ ได้แก่ ภูพังเหย ภูแลนคา ภูพญาฝ่อ อันเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำชี

ประวัติศาสตร์เมืองชัยภูมิ : ชัยภูมิ มีอารยธรรมซับซ้อนกันหลายสมัย ตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยขอม จนถึงอิทธิพลลาวล้านช้าง มีการค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุมากมาย

ในหลายพื้นที่ของจังหวัด ต่อมาปรากฏชื่อเป็นเมืองหน้าด่านในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายหลังจึงร้างไป

และมาปรากฏชื่ออีกครั้งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยมีชาวเวียงจันทน์ เข้ามาสร้างบ้านแปงเมือง มีผู้นำชื่อ "แล"

ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ (ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล)

เมืองชัยภูมิอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 330 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 12,778,287 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 16 อำเภอ คือ...

อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนวสรรค์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอจัตุรัส อำเภอภูเขียว อำเภอบำเหน็จณรงค์

อำเภอบ้านแท่น อำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสาร อำเภอเทพสถิต อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่

คำยอเมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ ภูิมิใจ ภูมิหลายล้ำ ภูมิแผ่นน้ำ ภูมิพนา

ภูมิผ้าไหม ภูมิแผ่นดิน ภูมิชน คนภูมิชัย

ภูมิใจเถิด ภูมิใจ คนชัยภูมิ

การเดินทาง สามารถเดินทางเข้าจังหวัดชัยภูมิได้หลายเส้นทาง : ทางรถยนต์ ทางรถโดยสารประจำทาง ทางรถไฟ และทางเครื่องบิน

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ก่อนถึงสระบุรี แยกขวาทางยกระดับไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ)

แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว ผ่านอำเภอด่านขุนทด อำเภอจัตุรัสเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิรวมระยะทางประมาณ 330 กม.

อีกเส้นทางหนึ่ง คือ จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามถนนพหลโยธินผ่านเข้าจังหวัดสระบุรี ถึงแยกพุแค แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 21 (ไปเพชรบูรณ์)

ถึงอำเภอชัยบาดาล จากนั้นเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 205 ผ่านอำเภอเทพสถิต อำเภอจัตุรัส เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ

หรืออีกเส้นทาง สำหรับท่านที่ต้องการเข้ามาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม(ทุ่งดอกกระเจียว) ให้เลี้ยวซ้ายที่สามแยกอำเภอเทพสถิต(เส้นทางสู่อ.ซับใหญ่)

วิ่งตรงมาหลักกม.ที่ 17 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางตำบลบ้านไร่ 14 กม. ก็จะถึงอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (ทุ่งดอกกระเจียว)

เส้นทางนี้หากต้องการเข้าสู่ตัวเมืองชัยภูม ให้ใช้เส้นทางมุ่งตรงสู่อำเภอซับใหญ่ ถึงสามแยกอ.ซับใหญ่ ให้เลี้ยวซ้าย 22 กม. สู่อำเภอหนองบัวระเหว

ช่วงสามแยกอ.หนองบัวระเหว ให้เลี้ยวขวาสู่อำเภอบ้านเขว้า และตรงเข้าสู่ตัวจังหวัดชัยภูมิ(35กม) ได้อีกหนึ่งเส้นทาง......

รถโดยสารประจำทาง : มีบริการเดินรถ 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ ทุกวัน

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งจตุจักร(หมอชิต2) โทร : 0-2936-2852 ถึง 66

สถานีขนส่งชัยภูมิ โทร : 0-4481-1739 แอร์ชัยภูมิ โทร: 0-4481-1556 นครชัยแอร์ 0-4481-2522

ชัยภูมิจงเจริญ 0-4481-1780 ชัยภูมิทัวร์ 0-4481-6012

รถไฟ : จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) มีรถด่วน รถเร็ว กรุงเทพฯ - หนองคาย บริการทุกวันโดยลงรถที่สถานีบัวใหญ่

จากนั้นสามารถต่อรถโดยสารประจำทางไปเมืองชัยภูมิอีก 51 กม. หรือท่านที่จะมาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว ลงรถไฟที่สถานี้ วะตะแบกอ.เทพสถิต

แล้วนั่งรถรับจ้างมาลงที่ตัวตลาดใหม่ในตัวอ.ห่างกัน 2.5 กม แล้วนั่งรถท้องถิ่นสายวะตะแบก-บ้านเทพนา ลงรถที่บ้านหนองใหญ่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร : 1690 หรือ 0-2220-4444 0-2220-4334

ทางเครื่องบิน : บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) ยังไม่มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดชัยภูมิ หากประสงค์จะเดินทางโดยเครื่องบิน

จะต้องลงเครื่องที่จังหวัดขอนแก่น หรือที่จังหวัดนครราชสีมา แล้วต่อรถยนต์เข้าจังหวัดชัยภูมิ อีกประมาณ 120 กม.

สอบถามรายละเอียด โทร : 1566 หรือ 0-2356-1111 หรือ 0-2628-2000

แหล่งท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจ ในแต่ละอำเภอ...

 

อำเภอเมือง
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล) ตั้งอยู่ใจกลางวงเวียน ศูนย์ราชการในตัวเมือง
ชาวชัยภูมิร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2518เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าเมืองคนแรก
ของชัยภูมิ ซึ่งชาวชัยภูมิทั้งหลายเรียนกท่านว่า "เจ้าพ่อพญาแล"
และด้วยความดีที่ขุนภักดีชุมพลมีต่อแผ่นดินไทยจึงได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็น พระยาภักดีชุมพล (แล)

 

อุทยานแห่งชาติตาดโตน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาฝาย ตำบลท่าหินโงม
ตำบลห้วยต้อน ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูแลนคา
มีพื้นที่รวม135,737.50ไร่ หรือประมาณ 217ตร.กม. ได้แก่น้ำตกตาดโตน
น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกผาเอียง การเดินทางใช้ทางหลวง2159เลี้ยวขวาเข้า
ทางหลวง 2051 ระยะทางจากตัวเมืองถึงอุทยานฯ 21 กม. ถนนลาดยางตลอดสาย
รายละเอียด โทร : 0-4485-3293

 

 

ปรางค์กู่ ตั้งอยู่บ้านหนองบัว ต.ในเมือง เป็นปราสาทหินสมัยขอมที่มีแปนผัง
และลักษณะเดียวกับปราสาทอื่นที่เป็น อโรคยาศาล หรือสถานพยาบาล
สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18

 

ศาลเจ้าพ่อพญาแล ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ 4 กม.
ตามเส้นทางชัยภูมิ-บ้านเขว้า (ทางหลวง225) เลี้ยวขวามเข้าหนองปลาเฒ่า
เป็นที่สถิตของพระยาภักดีชุมพล(แล) เป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ชาวชัยภูมิ ทุกปีมีงานสักการะศาลเจ้าพ่อในช่วงเดือน 6 ก่อนวันวิสาขบูชา
และมีพิธีเซ่นไหว้รำผีฟ้าถวายเจ้าพ่อเป็นประจำทุกปี

 

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีพื้นที่ 148 ตร.กม.ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำดภอ
คืออำเภอเมือง บ้านเขว้า หนองบัวแดง และเกษตรสมบูรณ์ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเขาสลับซับซ้อน สภาพป่ามีทั้งป่าทึบ
และป่าโปร่ง เป็นต้นน้ำลำธารของ
ลำห้วยที่ไหลลงสู่แม่น้ำชีมีจุดเด่นทางธรรมชาติหลากหลาย ทั้งหน้าผา สันเขา ลานหินก้อนหินรูปร่างแปลกตา
พืชพรรณที่น่าสนใจ พร้อมเส้นทางธรรมชาติ เช่น
ป่าหินงามจันทร์แดง ภูคี ภูเกษตร จุดชมวิวลานหินร่องกล้า หินปราสาท ผาแพ
ประตูโขลง(ซุ้มหินธรรมชาติ) ผากล้วยไม้ ถ้ำพระ ถ้ำเกลือ ต้นน้ำชี ฯลฯ
         

 

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง เก็บรักษาอยู่ภายในรร.วัดกุดโง้ง ต.กุดตุ้ม เป็นใบเสมาหินทราบศิลปะทวารวดี อายุราว
พุทธศตวรรษที่ 12-13 พบเห็น จำนวนมากรอบๆ หมู่บ้านได้ถูกจำมารวบรวมไว้ในอาคาร
ลักษณะเป็นแผ่นใหญ่ จารึกอักษรปัลลวะขอวอินเดียใต้ พร้อมรวดลาย เรื่องราวทางพุทธศาสนา

         

 

วัดพระพุทธบาทภูแฝด ตั้งอยู่ต.นาเสียว ห่างจากตัวเมือง 23 กม. เส้นทางเดียวกับวันศิลาอาสน์ ภูพระ โดยใช้เส้นทางหลวง 201 (ชัยภุมิ-แก้งคร้อ)
เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ มีรอยพระพุทธบาทในก้อนหิน คล้ายพระพุทธบาทที่จ.สระบุรี
สองข้างทางเข้าวัดเรียงรายด้วยแมกไม้ตลอดแนว ดูแล้วร่มรื่นยิ่งนัก
         

 

วัดศิลาอาสน์ ภูพระ ตั้งอยู่ที่บ้านนาไก่เซา ต.นาเสียว ภายในบริเวณวัดมีเพงผาหินซึ่งมีภาพจำหลักกลุ่มพระพุทธ อันเป็นที่มาของชื่อ ภูพระ ปัจจุบันมีการสร้างหลังคาครอบไว้ ประกอบด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่
ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรหน้าตักกว่าง 5ฟุต สูง 7 ฟุต เรียกกันว่า พระเจ้าองค์ตื้อ มีพระพุทธรูปหินทรายขนาดเล็กสูง 7 นิ้ว ลักษณะเดียวกันอีก 1 องค์ ตั้งวางอยู่ด้านหน้า พระพุทธรูป เหล่านี้มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-19
ร่วมสมัยอยุธยาตอนต้น การเดินทาง จากตัวเมืองมาทางหลวงที่ 201(ชัยภูมิ-แก้งคร้อ) ประมาณ 15 กม.เลี้ยวซ้ายตามทางนาเสียว3 ห้วยชัน ประมาณ 5 กม. และเลี้ยวซ้ายเข้าวัดอีกประมาณ 1 กม.
         

 

 

อำเภอเทพสถิต

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตั้งอยู่บนเทือกเขาพังเหย ภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อน ระดับความสูง
ประมาณ 300-846 เมตร จากระดับน้ำทะเลปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าเบ็ญจพรรณมีความหลากหลายของระบบนิเวศ และมีไม้ดอกจำพวกดุสิตา เอนอ้า และกล้วยไม้ ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก มีสัตว์ป่านานาพันธุ์ มีนกกว่า 56 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 21 ชนิด
สัตว์เลื้อยคลานกว่า 10 ชนิด จุดท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ได้แก่ ทุ่งดอกกระเจียว ลานหินงาม (แกรนด์แคนย่อนเมืองไทย)
ที่นี่ท่านจะพบหลากหลายรูปทรงหิน แปลกตา ตามแต่จินตนาการ ได้แก่ หินโขลงช้าง หินเรดาร์ หินถ้วยฟีฟาร์ หินถ้ำมอง มอหำตั้ง ผาสุดแผ่นดินรอยต่อ 3 ภาค 3 จังหวัดเแห่งเดียวในประเทศไทย ผาชะง่อนหิน
สอบถามข้อมูล โทร : 0-4489-0105 รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ป่าหินงาม

 

ทุ่งดอกกระเจียว เป็นพรรณไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เพียงปีละครั้ง
ช่วง เดือนมิย. กค. และสค. สีของดอกกระเจียว ชมพูอมม่วง และสีขาว จัดว่าที่นี่มากและสวยงามที่สุดในประเทศไทย เป็นพืชล้มลุกจำพวกขิง-ข่า พบขึ้นกระจัดกระจายตามธรรมชาติอยู่ทั่วหุบเขา จึงเหมาะขึ้นชมทุ่งดอกกระเจียว ในเวลาเช้าตรู่ เพื่อสัมผัส ไอเย็นนอกฤดูหนาว พร้อมสายลม ชมสายหมอก

 

อำเภอบ้านเขว้า
 
บ้านเขว้า เป็นแหล่งทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของชัยภูมิ โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย
ในหมู่ผู้ที่นิยมใช้ผ้าพื้นเมืองของไทย มีทั้งลวดลายดั้งเดิม และลายที่คิดขึ้นใหม่ มีจำหน่ายทั้งผ้าผืน และตัดเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป สามารถหาซื้อได้จากร้านจำหน่ายผ้าไหม ในตัวอำเภอบ้านเขว้าซึ่งมีอยู่ด้วยกัน หลายร้าน อำเภอบ้านเขว้าอยู่ห่างจากตัวเมือง ไปตามทางหลวง เลขที่ 225 เส้นทางไปหนองบัวระเหว อยู่ห่างจากตัวเมือง 13 กม.
กู่แดง ตั้งอยู่ในวัดกุดยาง ตำบลตลาดแร้ง เป็นโบราณสถานสมัยขอม ปัจจุบันคงเหลือเพียงฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ก่อสูงด้วยศิลาแลง มีร่องรอยบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน พนังก่ออิฐแต่หักพังหมด
คงเหลือเสากรอบประตูทั้่ง 4 ด้าน พบทับหลังสลักเป็นภาพ พระกฤษณะ ประลองกำลังกับช้าง ส่วนทางด้านเหนือถูกดัดแปลง
โดยทางวัดได้สร้างพระพุทธรูปประทับนั่ง พร้อมบันได้ทางขึ้นครอบอาคารเดิม อายุกู่แดงอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ตรงกับศิลปะเขมรแบบบาปวน
การเดินทางใช้เส้นทาง 225 ผ่านบ้านเขว้า ถึงบ้านหลุมโพธิ์ ประมาณ 30 กม.เลี้ยวขวาบ้านกุดยาง อีกประมาณ 8 กม.

 

อำเภอหนองบัวระเหว
อุทยานแห่งชาติไทรทอง ครอบคลุมพื้นที่ป่าบนเทือกเขาพังเหย ในอำเภอหนองบัวระเหว เทพสถิต ภักดีชุมพล และหนองบัวแดง มีเนื้อที่ 319 ตร.กม. เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสายซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ผสมกับป่าเบญจพรรณ มีต้นไผ่รวกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์สวยงาม ภายในอุทยานฯ มีสถานที่น่าสนใจ เช่นน้ำตกไทรทอง น้ำตกชวนชม ทุ่งบัวสวรรค์ หรือทุ่งดอกกระเจียว 2 ผลิช่อออกดอกช่วงมิย. กค. และสค.ของทุกปี ีมีทั้งสีชมพูอมม่วง และสีขาว ผาพ่อเมือง ผาเพลินใจ ผาอาทิตย์อัสดง ผาหำหด
ที่ขึ้นชื่อลือชาถ้าใครขึ้นไปยังผานี้ จะมีอาการหวาดเสียวที่สุด สอบถามข้อมูล โทร : 081-266-3781 หรือ 089-282-3437

 

อำเภอภักดีชุมพล

อำเภอภักดีชุมพล มีสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ ถ้ำแก้ว และถ้ำวัวแดง

วัดถ้ำแก้ว : มีลักษณะของถ้ำคล้ายห้องโถงลึกลงไปในภูเขา บรรยากาศเย็น และชื้นตลอดเวลา มีไฟฟ้าให้แสงสว่างภายในภ้ำ
จากปากถ้ำมีทางเดินลงลึก ไปถึงด้านล่าง ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ และมีหินย้อยอยู่ตามผนังเพดานถ้ำเป็นแท่งคล้ายแก้ว
พุ่งดิ่งตรงแนวลงพื้น เป็นจำนวนมาก เมื่อต้องแสงจะเกิดเป็นประกายแวววาว สวยงาม

วัดถ้ำวัวแดง : เป็นถ้ำขนาดใหญ่บนเืทือกเขาวัวแดง มีซอกหลืบถ้ำที่มีความสวยงาม มีศาลาการเปรียญอยู่บริเวณทางขึ้น
ไปยังวัดถ้ำวัวแดง ด้วยขั้นบันได 1401 ขั้นเลาะลัดตามไหว่เขา ซึ่งอุดมไปด้วยป่าไม้ธรรมชาตินอกจากถ้ำวัวแดงแล้ว
บริเวณยอดเขาย้งมีถ้ำอื่น ๆ อีก อาทิ ถ้ำแสงจันทร์ ถ้ำน้ำ ฯลฯ ที่มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน

 

อำเภอคอนสวรรค์

พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี

วัดคอนสวรรค์แห่งนี้ เป็นสถานที่ประดิษฐานของ "หลวงพ่อใหญ่" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปรางประทับยืน
สร้างด้วยศิลาแลงแกะสลักองค์ใหญ่รูปทรงสวยงาม สร้างในสมัยทวารวดีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถืออย่างมาก กล่าวกันว่าเดิมทีประดิษฐานอยู่ที่เนินหลวงพ่อใหญ่
ต่อมาจึงมีการทำพิธีอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในวัดยังรวบรวมใบเสมาหินทราย
โบราณ และจารึกอักษรมอญไว้อีกด้วย....

 

อำเภอแก้งคร้อ
เขื่อนลำปะทาว เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งของชาวชัยภูมิ
บริเวณอ่างเก็บน้ำมีเพิงร้านค้าอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว ชุมชนที่นี่นิยมปลูกสับปะรด บ้างก็ปลูกแซม ไร่ต้นยาง
สับปะรดที่นี่หวานฉ่ำปานน้ำผึ้ง รดชาดดี ไม่กัดลิ้น สร้างชื่อเสียงให้ที่นี่เป็นอย่างมาก สองข้างทางทิวทัศน์สวยงาม
ไม่แพ้ทางถาคเหนือ

 

กลับหน้าหลัก หอการค้าจังหวัดชัยภูม

 

 

count web page traffic

ภาพถ่ายโดย : โดโด่ ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูล โดยสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
0-4481-1511 / 089-717-1007 Fax : 0-4481-7770
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ : ภูดิศ 089-123-3223