ภาพรวมวันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการระดับประเทศ
ณ.ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 เมื่อวันที่ 12 มิย. 56 โดยท่านสส.เจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาฯคนที่ 1
พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายพรศักดิ์ เจียรณัย และคณะหัวหน้าภาคส่วนของจังหวัดฯ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ.ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1
ท่านสส.เจริญ จรรย์โกมล รองประธานรัฐสภาคนที่ 1 ได้จัดงานแถลงข่าว เทศกาลวันดอกกระเจียวบานขึ้น
มีสื่อมวลชนทั้งชาวไทย และต่างชาติ ร่วมงานวันแถลงข่าว
โดย ทางจังหวัดชัยภูมิ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายพรศักดิ์ เจียรณัย ได้กล่าวรายงาน เรียนเชิญท่านสส.เจริญจรรย์ โกมล รองประธานรัฐสภาคนที่ 1
เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันแถลงข่าวขึ้น ร่วมด้วยทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ


 

 


ท่านสส.เจริญ จรรย์โกมล
รองประธานรัฐสภาคนที่ 1
รับมอบสิ่งของจาก
ท่านผู้ว่าฯพรศักดิ์ เจียรณัย
เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่ท่านมีส่วนช่วยพลักดัน
งานแถลงข่าว และการจัดงาน
"เทศกาลวันดอกกระเจียวบาน" ในปีนี้

งานแสดงส่วนหนึ่งบนเวทีวันแถลงข่าว
ณ.ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1
พร้อมชุดแสดงจากชาวมอญโบราณ
แห่งเทพสถิต หรืออีกนาม
ชาวญัฮกุร

ไส้กรอก และหม่ำเงินล้าน จากร้านนัดพบ หม่ำดังชัยภูมิ ร่วมสร้างสีสันวันแถลงข่าว ณ.อาคารรรัฐสภา

===============================================================

ภาพรวมวันที่ 21 พค. 56 คณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายพรศักดิ์ เจียรณัย
นำคณะกรรมการระดับจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมชี้แจงขั้นตอนการจัดงาน เทศกาลดอกกระเจียวบาน
และนำเสนอสรุปปัญหาต่าง ๆ จากปีที่ผ่านมา กับคณะกรรมธิการรัฐสภา โดยมีท่านสส.เจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนฯคนที่ 1 รับทราบขั้นตอน และปัญหาที่ผ่านมา

นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับเทศกาลดอกกระเีจียวบาน ในปี 2556 นี้
เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่านของจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะจากท่านเจริญ จรรย์โกมล รองประธานรัฐสภาฯ คนที่ 1
อดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณะสุขนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ท่านสส.ปาริชาด ชาลีเครือ ท่านสส.อนันต์ ลิมปคุตปถาวร
และอีกหลาย ๆท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดัน วางแผนเตรียมจัดงานเทศกาลดอกกระเจียวบาน ในปีนี้
โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายพรศักดิ์ เจียรณัย เปรียบเป็นพ่องานในการวางแผนงานให้ยิ่งใหญ่ แปลก ใหม่
ด้วยการวิเคราะห์ เก็บรายละเอียด ปัญหา ขั้นตอนต่าง ๆ จากหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา มาเป็นแนวทางในการดำเนินการในปีนี้
ไม่เฉพาะแต่พื้นที่ ที่จัดงาน ยังได้ขยายวงกว้าง ในการเตรียมพื้นที่ ที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่านเข้ามายังอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
นั่นคือประตูหน้าด่านอ.เทพสถิต เข้ามายังเส้นทาง ตำบลบ้านไร่ จากปากทางทั้งสองข้างทาง ได้กำชับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ขอความร่วมมือให้นายกกรานต์ ในการปรับภูมิทัศน์ ช่วงปากทาง ทั้งสองข้างทาง ด้วยการจัดทำสวนหย่อม แปลงดอกไม้ เพื่อเป็นจุดบันทึกภาพแห่งความทรงจำฯ
มอบให้กับนักท่องเที่ยว ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาถึงทุ่งดอกกระเจียว

นอกจากนี้ เมื่อวันอังคาร์ที่ 21 พค. ที่ผ่านมากรรมาธิการสภาฯ โดยท่านสส.เจริญ จรรย์โกมล อดีตรมช.สาธารณะสุข นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ
ท่านสส.ปาริชาติ ชาลีเครือ ท่านสส.อนันต์ ลิมปคุตปถาวร และคณะกรรมาธิการสภาฯ อีกหลาย ๆ ท่าน
ได้เชิญคณะกรรมการของจังหวัดฯที่ได้รับการแต่งตั้งจากท่านผู้ว่าพรศักดิ์ เจียรณัย ในการเป็นคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานเทศกาลดอกกระเจียวบานในปีนี้
เดินทางมายังรัฐสภาฯ เพื่อชี้แจงผล และขั้นตอนการดำเนินงานในพิธีการเปิดงานเทศกาลดอกกระเจียวบาน ซึ่งกำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 21 มิย.56 นี้
เพื่อเข้ามาชี้แจง และรับทราบปัญหา แก่คณะกรรมธิการสภาฯ โดยมีท่านสส.เจริญ จรรย์โกมล เป็นประธานในที่ประชุมที่อาคาร 2 ห้อง 220
โดยเฉพาะท่านสส.เจริญ จรรย์โกมล ได้แจ้งแก่คณะกรรมการจังหวัดฯ ว่าในปีนี้ ท่านจะให้การสนับสนุน และจัดหางบ พร้อมให้แนวความคิดในวันเปิดงาน
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากรัฐบาล ซึ่งงบนี้รัฐบาลจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ที่มีกิจกรรมของพื้นที่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
โดยจังหวัดชัยภูมิ นับเป็นจังหวัดแรก ที่ได้รับงบสนับสนุนส่วนนี้ นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับทุก ๆ พื้นที่ ที่ต่อจากนี้จะได้รับการดูแลการจัดกิจกรรมสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ของพื้นที่ด้วย
เท่านั้นยังไม่พอ ท่านรองฯเจริญ จรรย์โกมล ยังให้การสนับสนุน การแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดอกกระเจียวบานในปีนี้
โดยจัดเตรียมพื้นที่บริเวณห้องโถง อาคาร 1 รัฐสภา ด้วยการนำต้นพรรณดอกกระเจียว
จำลองยกทุ่งดอกกระเจียวมาไว้บริเวณอาคารรัฐสภา ทำเป็นทุ่งจำลอง
และกำหนดวันแถลงข่าวเทศกาลดอกกระเจียวบาน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ในเวลา 9.00 น.
โดยได้เตรียมการเชิญสื่อมวลชนที่ประจำอยู่อาคารรัฐสภา ทั้งสื่อมวลชนในประเทศ และสื่อมวลชนต่างประเทศ
ทั้งมีการถ่ายทอดออกอากาศทางหลาย ๆ สถานีทั้งวิทยุ และโทรทัศน์
และหากความฝันของพี่น้องชาวบ้านไร่เป็นจริง ได้รับการปรารถจากท่านสส.เจริญ จรรย์โกมล จะสนับสนุนจัดหางบเร่งด่วนมาช่วยขยายถนนเส้นทางสู่อช.ป่าหินงาม
จากสามแยกปากทางบ้านไร่ ขึ้นเขาเข้ามายังบ้านไร่ เพื่อเข้าสู่ทุ่งดอกกระเจียว หากเป็นไปได้จะดำเนินการให้ทันในปีนี้....
และล่าสุดวันนี้(30พค.) เครื่องจักรขนาดใหญ่รถบด รถไถ รถเกรด ฯลฯ ได้ตั้งแคมป์ณ.ปากทางบ้านไร่ เพื่อเริ่มดำเนินการขยายถนน
ช่วงปากทางเข้ามายังบ้านไร่ ส่วนแรก ตามแผนงานตามงบเร่งด่วนแล้ว ในขณะนี้
ทั้งยังได้มีการปรับผิวเส้นทางจราจร ช่วงรอยต่อเดิมด้วยแอสฟาส เสริม ตลอดเส้นทางจนถึงปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
โดยแผนการดำเนินการต่าง ๆ จะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อ ๆ ไป============================================================================

 

โครงการ "ขึ้นภูดูวิถีวัฒนธรรมมอญโบราณ(ญัฮกุร) แห่งเทพสถิต"
โดยท่านสส.อนันต์ ลิมปคุตปถาวร
เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเทศกาลวันดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2556
ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อ 3.3.3(1.7) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาท ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รรัู้จักทั่วโลก
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ตามที่ได้ประกาศให้ปี 2555-2556 เป็นปี ........
"มหัศจรรย์ไทยแลนด์"

จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการส่งสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจำปี 2556
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น
"ขึ้นภูดูวิถีวัฒนธรรมมอญโบราณ(ญัฮกุร)แห่งเทพสถิต"

เมื่อวันที่ 3 มิย. 56
ท่านสส.อนันต์ ลิมปคุตปถาวร
ได้เชิญหน่วยงาน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท)ทั้ง 21 แห่ง
ร่วมด้วยประธานชมรมบ้านพักทุ่งดอกกระเจียว
กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อร่วมรับทราบขั้นตอนการจัดดำเนินงาน
โครงการ "ขึ้นภูดูวิถีวัฒนธรรมมอญโบราณ(ญัฮกุร)แห่งเทพสถิต"
ณ.ห้องประชุมบ้านท่านสส.อนันต์ ลิมปคุตปถาวร
เพื่อแจ้งและเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
และแผนการประชาสัมพันธ์ของโครงการ

ผู้สนใจกิจกรรมติดต่อ เลขาฯโบว์ 080-108-5480ผู้สนใจกิจกรรมติดต่อ เลขาฯโบว์ 080-108-5480

กลับหน้าแรก หอการค้าจังหวัดชัยภูม

 

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายวรวุฒิ ฉวีชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 56-57
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองเลขาฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.