จังหวัดชัยภูมโดยนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 71
ได้ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชน
ร่วมกันจัดพิธีถวายช้าง เจ้าพ่อพญาแล ขึ้นในงานกาชาดประจำปี 2567
ซื่งจัดขึ้นตามประเพณีทุกปีในวันที่ 12 มกราคม ของทุกปี
มีพี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนนับหมื่นคน ด้วยจิตน้อมเคารพในองค์เจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ
ในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า และOTOP เพื่อสนับสนุนชุมชนจะได้นำสินค้ามาจำหน่าย
ทั้งยังเป็นการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ เพื่อให้มีการจับจ่ายหมุนเวียนการใช้จ่ายคืนวันที่ 12 มค.นี้ พบกันที่เวทีกลาง
มาร่วมกันปลุกความหลับไหล
กับการประกวดธิดาพญาแล

จัดโดยจังหวัดชัยภูมิ และหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
ติดตามได้จากเวปไซต์นี้

เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นส.ปทิตตา โชคสุวัฒนสกุล (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 58-59
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองประธานหอการค้าฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.