ฆีฆายุโก โหตุ มหาราชา


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557
เวลา 19.00 น.

จังหวัดชัยภูมิ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นายวิเชียร จันทรโณทัย

ได้ร่วมกับภาคส่วนรัฐ พ่อค้า ประชาชน
ร่วมกันจัดงาน กาลดินเนอร์

รวมร้อยดวงใจ รวมใจภักดี
ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
ในวันพ่อแห่งชาติ
ณ.บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด

 

เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายวรวุฒิ ฉวีชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 56-57
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองเลขาฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.