เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันนี้ ได้มีการส่งเสริมการปลูกต้นยางพารา ทุกพื้นที่ ทั่ว ๆ ประเทศไทย
เมื่อก่อนพอกล่าวถึงต้นยางพารา ก็จะนึกถึงแต่ภาคใต้ของประเทศไทย แต่ขณะนี้หากมีการกล่าวขานถึงการปลูกต้นยางพารา
เราจะมองข้ามภาคใต้ไปแล้ว เพราะแทบทุก ๆ จังหวัดฯ ก็สามารถปลูกต้นยางพาราได้
จังหวัดชัยภูมิ ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทั้งเกษตรกรในพื้นที่ และชาวสวนยางพารานอกพื้นที่ ที่เข้ามาลงทุนในจังหวัดนี้เป็นจำนวนมากเช่นกัน
จากผลต่อเนื่องการลงทุนปลูกต้นยางพารามากขึ้นในจังหวัดชัยภูมิ จึงมีนักลงทุนจากต่างถิ่น
เข้ามาซื้อพื้นที่ เพื่อสร้างโรงงาน รับซื้อน้ำยางพารา และยางพาราแผ่นในจังหวัดบ้านเรา
เหตุนี้จึงมีประชาชนในพื้นที่ ต่อต้าน เกรงจะมีผลกระทบพื้นที่ ต่อสิ่้งแวดล้อม
เราทราบกันดีว่า จังหวัดชัยภูมิ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สมบูรณ์ เป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะ จังหวัดชัยภูมิ ยังเป็นแหล่งต้นน้ำ ชี อีก ประชาชนจึงมีความห่วงใยพื่นที่ จะมีผลกระทบต่อมลภาวะในวันข้างหน้า...

ด้วยเหตุนี้เอง หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ โดยประธานหอการค้าฯ เป็นผู้หนึ่งที่เป็นคณะกรรมการกรั่นกรองเห็นชอบในการขออนุญาติตั้งโรงงานรับซื้อยางแห่งนี้
แต่เป็นที่ทราบกันว่า โรงงานรับซื้อยางพารา เป็นกิจการใหม่สำหร้ับบ้านเรา จึงจำเป็นต้องศึกษาผลกระทบทั้งด้านดีและเสีย
เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเห็นชอบ เพราะหากอนาคตการตั้งโรงงานรับซื้อยางในบ้านเรา ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
กิจการนี้จะสร้างรายได้ให้ประชากรในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการหอฯ จึงเล็งมองหาจังหวัดอื่น ๆ ที่ได้เริ่มมีการอนุญาติ ตั้งโรงงานรับซื้อยางพารา ขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบ
จึงได้มองไปที่จังหวัดบึงกาฬ ซื่งเป็นจังหวัดน้องใหม่ ที่ 77 ที่นั่น ได้มีการอนุญาติก่อตั้งโรงงานรับซื้อยางพารามา เมื่อไม่กี่ปีนี้
ทางคณะกรรมการจึงได้ร่วมเดินทางไปศึกษา ณ.โรงงานรับซื้อยางพารา ศรีตรัง ที่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดบึงกาฬ
โรงงานศรีตรัง นับว่าเป็นโรงงานที่มีซื้อเสียง ด้านการรับซื้อและแปรรูปน้ำยางพารา ติดอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมยาง
ที่อยู่ทางภาคใต้ และอีกหลาย ๆ ประเทศ เช่น จีน สิงค์โปร์ เวียตนาม พม่า อินโดนิเชีย สหรัฐอเมริกา และในประเทศไทย

ทางหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการเริ่มติดต่อประสานงาน ผ่านทางหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ
โดยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดบึงการให้การต้อนรับติดต่อประสานงานกับทางโรงงานศรีตรังล่วงหน้า เพื่อขอเข้าพบและศึกษาผลกระทบต่าง ๆ จากทางโรงงานฯ

ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากทางโรงงานศรีตรัง นำเข้าห้องประชุม บรรยายด้วยวิดิทัศน์ ต่าง ๆ และนำเข้าดูขบวนการกักเก็บยาง
ตลอดจนนำเข้าศึกษาระบบกำจัดน้ำเสีย และนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่

หลังจากเสร็จสิ้นจากการศึกษาดูงานโรงงานศรีตรัง ทางจังหวัดบึงกาฬ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ได้เป็นประธานในการนำเข้าประชุม กับคณะกรรมการหอการค้าบึงกาฬ เจ้าหน้าที่คลังจังหวัดบึงการ พาณิชย์จังหวัด และตัวแทนจากภาคส่วนที่เกียวข้อง
ประชุมร่วมกับทางคณะกรรมการหอการค้าชัยภูมิ ที่เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ซึ่งผลสรุปออกมาเป็นที่น่าพอใจ....

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการหอการค้าบึงกาฬ เจ้าหน้าที่ภาครัฐบึงกาฬ
และคณะเจ้าหน้าที่ โรงงานศรีตรัง กรุ๊ป ที่ให้การต้อนรับคณะของเราเป็นอย่างดี มาณ.โอกาศนี้
ณ.ห้องประชุม

บริษัท ศรีตรังกรุ๊ป

คณะกรรมการหอการค้าบึงกาฬ
และคณะกรรมการหอการค้าชัยภูมิ
ประชุมร่วมฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ฯ


เจ้าหน้าที่บ.ศรีตรัง กรุ๊ป
นำคณะฯ เข้าชมโรงเก็บยางพารา

และนำเข้าชมระบบกำจัดน้ำเสีย
พร้อมระบบรีไซเคิลน้ำดีกลับมาใช้ใหม่


อาหารมื้อเที่ยง ณ.โรงแรมเดอะวัน

ต้องขอขอบพระคุณหอการค้าบึงกาฬ

ให้การต้อนรับ เป็นเจ้าภาพอาหารมื้อนี้


ผู้ว่าฯบึงกาฬ เป็นประธานที่ประชุม ร่วมเสวนาผลกระทบด้านดี - ลบ - และท่องเที่ยว


 

เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายวรวุฒิ ฉวีชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 56-57
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองเลขาฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.