โรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมจักรยานชัยภูมิ พร้อมสื่อมวลชนทุกแขนง
ได้จัดโครงการ "โรบินสันทำดี...ปั่นเพื่อน้อง" โดยนำจักรยานมาทั้งหมด 120 คัน มอบให้เด็กนักเรียนในชนบทที่ห่างไกล
พร้อมขบวนจักรยานของเด็ก ๆ กว่าร้อยคัน ออกจากจุดที่ตั้งห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ช้ัยภูมิ
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายณรงค์ วุ่นซิว มอบหมายให้นายประทีป ศิลปเทศ รองผวจ.ชัยภูมิมาเป็นประธาน
ซึ่งมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ ประธานในการให้สัญญาณปล่อยขบวนจักรยาน
โดยเริ่มจากจุดห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ มุ่งหน้าวงเวียนเจ้าพ่อพญาแล ผ่านหน้ารพ.ชัยภฺมิ เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าจวนท่านผวจ.
ตรงสู่สี่แยกหนองบ่อเลี้ยวซ้ายมุ่งตรงผ่านวงเวียนเจ้าพ่อพญาแล สู่จุดปล่อยขบวนที่หน้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ
โครงการนี้นับเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจกับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อไว้ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไป-กลับ โรงเรียน
ยังช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ตลอดจนการใช้วันหยุดอย่างมีประโยชน์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น

 

 

 

 

 

 
เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นาย.......... (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 62--63
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองประธานหอการค้าฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.