กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

ได้ร่วมกันจัดงานประชุมเชิงเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน+จีน" (AEC+1)

เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ.ห้องนิเวศรัตน์ โรงแรมเลิศนิมิตร

โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายพรศักดิ์ เจียรณัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงเสวนาในครั้งนี้

และมีสถาบันการศึกษา เข้าร่วมฟังการประชุม พร้อมด้วยผู้ประกอบการสาขาอาชีพต่าง ๆ

หัวหน้าภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กว่า 300 คน

ผู้ดำเนินการประชุมเชิงเสวนาในครั้งนี้ ได้เชิญอาจาร์ยวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์

อาจาร์ยผู้มากความสามารถบรรยายด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของจีน พร้อมมุมมองต่าง ๆ

อันเป็นการถ่ายทอดประสพการณ์ความรู้กับผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนาในครั้งนี้

ส่วนในภาคเช้าได้เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพย์กรบุคคลนายธนยศ แสนสุขใส

ให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มประชาคมอาเซียน ของแต่ละประเทศ

LINK !!! (ทำความรู้จักกลุ่มประชาคมอาเซียน - ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ AEC) ที่น่าสนใจ...กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ต้องขอขอบพระคุณ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายพรศักดิ์ เจียรณัย ที่ให้การสนับสนุนโครงการณ์นี้

โรงแรมเลิศนิมิตร ที่สนับสนุนเรื่องที่พัก
ภัตตาคาร โสเจ้ง ที่สนับสนุนอาหารค่ำ
สวนอาหาร ส่องโลกสวย ที่สนับสนุนอาหารกลางวัน
และเฮียสมศักดิ์ แห่งเชียงกงชัยภูมิ ที่สนับสนุน การเดินทาง
พร้อมคณะกรรมการหอการค้าทุกท่าน

อาจารย์จากรร.สตรีชัยภูมิ แฟนคลับอาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ เดินทางมาให้การต้อนรับ
(มีท่านภรรยานายอำเภอเมืองชัยภูมิ ท่านภรรยาประธานหอฯพร้อมทายาทสาวสวย)

เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายวรวุฒิ ฉวีชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 56-57
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองเลขาฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.