นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย นำคณะกรรมการหอการค้าไทย
พร้อมประธานหอการค้าภาคอีสาน และประธานหอการค้ากลุ่มนครชัยบุรินทร์
เดินทางเยี่ยม และประชุมร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภาระกิจหอการค้าฯ

คุณประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการหอการค้าไทย
(สนช.ปี 57 ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล)

นายวรวุฒิ ฉวีชัย
ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
(ผู้บริหาร ไทยเสรีย์ การพิมพ์)


คุณวิชัย อัศรัสกร
รองประธานหอการค้าไทย

และรศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
ที่ปรึกษาหอการค้าไทย

ให้ข้อเสนอแนะ

กับคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

 


ประธานกลุ่ม YEC เข้าชี้แจงผลการดำเนินงานของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ จ.ชัยภูมิ(YEC) กับคณะกรรมการหอการค้าไทย

คณะกรรมการหอการค้าไทย และคณะ พร้อมผู้ติดตาม

 

เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายวรวุฒิ ฉวีชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 56-57
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองเลขาฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.