เมื่อวันอังคาร์ที่ 22 กันยายน 2558 จังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นเกียรติร่วมหน่วยงาน 15 องค์กร ภาครัฐและเอกชน
จัดเสวนาสภากาแฟขึ้น ณ.สวนอาหารโสเจ้ง ในเวลา 07.00 น - 09.00 น.
จากที่ผ่านมาทุก ๆ เดือน เป็นการหมุนเวียนขององค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพ
ซึ่งในการจัดสภากาแฟรอบนี้ เป็นการรวมทุกองค์กร ร่วมกันจัดขึ้นของการสิ้นงบประมาณ ปี2558
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายวิเชียร จันทรโณทัย ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่านภา ศกุนตนาค เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้
กลับเข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูม

ภูดิศ : ภาพ/ข่าว

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 58-59
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองประธานหอการค้าฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.