จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดงานบรวงสรวงถวายช้างเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาด ประจำปี 2559
โดยมีนายชูศักด์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายกเหล่ากาชาด เป็นประธาน
พร้อมด้วยท่านหัวหน้าศาลจังหวัด หัวหน้าศาลเยาวชน หัวหน้าภาคส่วนรัฐ และเอกชน
พี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิ ต่างเดินทางมาร่วมงานกันตั้งแต่ก่อนตี 4 บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล
เป็นจำนวนกว่าหมื่นคน โดยปีนี้มีผู้เลื่อมใสร่วมบริจาคถวายช้างเจ้าพ่อพญาแล กว่า 2339 เชือก
ภายในบริเวณงานมีการออกร้าน สินค้าราคายุติธรรม OTOP พร้อมร้านหรรษากาชาด
ตลอดงานทุกค่ำคืนพบการแสดงต่าง ๆ พร้อมดนตรีเฉลิมฉลองที่เวทีกลาง
โดยเริ่มงานตั้งแต่ วันอังคารที่ 12 มกราคม - วันที่ 20 มกราคม 2559


ท่านนายกเหล่ากาชาด รับมอบสิ่งของจาก
หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ร่วมบริจาคสิ่งของ
สนง.อัยการจังหวัด นำโดยท่านอัยการสุเทพ
ร่วมมอบสิ่งของให้ร้านหรรษากาชาด
ท่านนายกเหล่ากาชาด รับมอบสิ่งของ
จาก หจก. เล่าซุยเซ้ง ก่อสร้าง

เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 58-59
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองประธานหอการค้าฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.