เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
จังหวัดชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ องค์กรภาครัฐ และเอกชน ร่วมด้วยพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิ
ได้ร่วมกันสืบสานประเพณี งานบุญเดือนหก ถวายแด่องค์เจ้าพ่อพญาแล
ด้วยขบวนแห่บายศรีขนาดยักษ์ ผู้ร่วมงานขบวนนับหมื่นคน
ผู้ร่วมงานจากชุมชนต่าง ๆ จำนวนถึง 65 ขบวน กับริ้วขบวนที่ยาวที่สุดในโลกกว่า 8 กม.
ด้วยศรัทธาแรงกล้า สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น เป็นเวลากว่า 190 ปี กับขบวนยิ่งใหญ่แห่งเดียวในโลก
พร้อมการตบแต่ง
ประกวดรูปแบบขบวน และการประกวดรูปแบบการตบแต่งความสวยงามบายศรียักษ์
เพื่อนำแห่รอบเมืองชัยภูมิ มาถวายองค์เจ้าพ่อพญาแล ณ.บริเวณศาลฯ หนองปลาเฒ่า เป็นประจำทุก ๆ ปี
การจัดงาน ณ.บริเวณศาลฯ หนองปลาเฒ่า พร้อมการจำหน่ายสินค้า และมหรสพเฉลิมฉลองงานเป็นเวลา 9 วันซุ้มจุดบริการ อาหาร-น้ำ-เครื่องดื่มและผ้าเย็น จากหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ โดยเชฟโสเจ้งลาบเป็ด หน้าร้านป๊อบอายสปอร์ต


น่าชื่นชมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ ที่เข้าเคลียร์พื้นที่เส้นทางขบวนสุดท้ายทันที หลังขบวนสุดท้ายเคลื่อนตัวออก

เข้าเวปไซต์หอการค้าจังหวัดชัยภูมิตรงนี้

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 60-61
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองประธานหอการค้าฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.