เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันจัดงาน ฉลองตรุษจีนรับปีมะเส็ง เพื่อเป็นสิริมงคลกับพี่น้องของจังหวัดชัยภูมิ
ภายในงาน มีการออกร้านอาหาร จากภาคต่าง ๆ ทั้งของจังหวัดฯ และจากทางภาคใต้ เฉียดร้อยร้านค้า
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และจัดอาหาร เครื่องดื่ม บริการพี่น้องชาวชัยภูมิ ฟรี....ตั้งแต่หัวค่ำยันเที่ยงคืน

ประธานในการเปิดงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายพรศักดิ์ เจียรณัย (ติดภาระกิจในกรุงเทพฯ)ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายบรรยงค์ วงศ์กนิฐ ดำเนินการแทน
โดยมีภาคส่วนรัฐ และภาคองค์กรเอกชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานกันนับหมื่นคน ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา
พร้อมมีการแสดงดนตรีต่าง ๆ บนเวที ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มงานเวลา 18.00 น.
ณ.บริเวณถนนหฤทัยทั้งสาย
หลากหลายอาหารจากหลายกลุ่มอาชีพ
เฉียดร้อยร้านค้า
ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของหวานอาหารว่าง
โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพใหญ่
ร่วมด้วยองค์กรภาครัฐ-เอกชน
รวมทั้งหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานนับหมื่นคน

 

 

กลับหน้าแรก หอการค้าจังหวัดชัยภูม

 

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายวรวุฒิ ฉวีชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 54-55
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองเลขาฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.