BIKE FOR DAD
ปั่นเพื่อพ่อ
วันสำคัญอีกวันหนึ่งของพี่น้องชาวไทย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
วันซึ่งแสดงออกของพสกนิกรชาวไทย ทั่วประเทศที่ร่วมใจกันแสดงพลังแห่งความกตัญญู และความสามัคคี
ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 88 พรรษา กับเส้นทางสิริมงคลระยะทาง 29 กม.
จังหวัดชัยภูมิ ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพสกนิกรร่วมลงทะเบียน ปั่นเพื่อพ่อจำนวนกว่า 6,000 คน
โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายกเหล่ากาชาด ท่านหัวหน้าศาลจังหวัดฯ
หัวหน้าภาคส่วนรัฐ เอกชน ร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิ 16 อำเภอ เข้าร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 58-59
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองประธานหอการค้าฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.