และแล้ว แผนพัฒนาเมืองชัยภูมิ ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายพรศักดิ์ เจียรณัย
ก็ได้ฤกษ์ในการวางศิลาฤกษ์ "หอพญาแล" จุดแรกที่บริเวณวงเวียนหน้าวัดชัยประสิทธิ์
ในวันที่ 12 มกราคม 2557 เวลา 13.39 น. โดยมีหัวหน้าภาครัฐ-เอกชน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะคณะกรรมการดูแลแผนพัฒนาเมืองของจังหวัดชัยภูมิ ที่ท่านผู้ว่าฯ ได้วางตัวแต่งตั้งกำหนดขึ้น ตามแผนพัฒนา 12 ปี
เพื่อวันข้างหน้า ที่ท่านผู้ว่าฯ ได้เกษียณอายุราชการ หรือท่านได้มีการโยกย้ายรับตำแหน่งอื่น นอกจังหวัดชัยภูมิ
จะได้มีคณะกรรมการดูแลแผนพัฒนาฉบับนี้ ต่อเนื่อง ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้...
ซึ่งนับเป็นการมองกาลไกลต่อเนื่องของท่านผู้ว่าฯ จากปี 2557 ที่ได้เริ่มต้นตามแผนฯ และมีความต่อเนื่อง 12 ปี
และแผนพัฒนาฯ จุดอื่น ๆ จะได้นำเสนอต่อท่านลูกหลาน พ่อแล ต่อไป

การพัฒนาเมืองตามแผนนี้ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีได้ ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนทุกคนให้มีส่วนร่วม
โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสียสละร่วมกันสมทบทุนในการสนับสนุนเสื้อที่ทางคณะกรรมการได้จัดทำจำหน่ายขึ้น
เพื่อจะได้รวบรวมรายได้จากการจำหน่ายเสื้อรูปแบบต่าง ๆ นำมาเป็นทุนในการก่อสร้าง พัฒนา สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ที่จะมีการก่อสร้างเพิ่ม เติม ปรับปรุง ตามแผนฯ ให้สำเร็จเรียบร้อยได้
เพื่อรองรับ ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวในอนาคต อันจะนำรายได้ต่าง ๆ เข้ามายังจังหวัดชัยภูมิต่อไป


 

 

กลับหน้าแรก หอการค้าจังหวัดชัยภูม

 

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายวรวุฒิ ฉวีชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 56-57
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองเลขาฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.