วันที่ 16 สิงหาคม 2558 วันแห่งการแสดงความกตัญญู วันแห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องทั่วทั้งประเทศ
โดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดชัยภูมิ หลาย ๆ หมู่เหล่า หลาย ๆ ทุกภาคส่วน องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน
ต่างประสานใจหนึ่งเดียว เข้าร่วมโครงการ ปั่นเพื่อแม่ bike for MoM โดยพร้อมเพียงกันในเวลา เดียวกันทั้งประเทศ
เฉพาะจังหวัดชัยภูมิ มีพี่น้องเข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 ราย จากรายชื่อที่ได้ร่วมลงทะเบียนไว้
โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัย
ที่ได้มีการวางกำหนดแผนงานต่าง ๆ ที่จะนำพาพี่น้องชาวชัยภูมิ เข้าร่วมงาน bike for MoM ของจังหวัดชัยภูมิ
จะสามารถนำพา ให้จังหวัดชัยภูมิ ได้อันดับที่ 4 ของประเทศไทย จาก 77 จังหวัด

 

 

 

 

คณะท่านผู้ว่าฯ คณะหัวหน้าศาลจังหวัดฯ หัวหน้าศาลเยาวชน ร่วมปั่น ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมท่านผู้บังคับการตำรวจชัยภูมิ นายกอบจ.ชัยภูมิ ท่านปลัดจังหวัดฯ ณ.สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า


ทีมงานปลัดคุณภาพ เลขาฯ และหน้าห้องท่านผู้ว่าวิเชียร จันทรโณทัย

พิธีกรมากความสามารถคุณภาพคับไมล์ อาจาร์ยผดุงศักดิ์อบจ.ชัยภูมิ อาจาร์ยกฤษณาเทศบาลเมืองฯ และสาวเสียงหวานน้องจุ๊บแจงจากอบจ.ชัยภูมิ

 

เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูม

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 58-59
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองประธานหอการค้าฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.