ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คนที่ ๖๒ (เข้ารับตำแหน่งวันที่ 29 ธค. 2554)
     ชื่อนายชนะ นพสุวรรณ   ตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
    เกิดวันที่ ๒๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๙๕
     ภูมิลำเนา  กรุงเทพมหานคร

      การศึกษา
      ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ปริญญาโท  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม
    หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๒๘
  หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองระดับสูง  รุ่นที่ ๓๑

ประวัติรับราชการ
   ปลัดอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปลัดอำเภอเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
ปลัดอำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม
  ปลัดอำเภอพังโคน จ.สกลนคร
  ปลัดอำเภอบึงกาฬ จ.หนองคาย
ปลัดอำเภอเซกา จ.หนองคาย
  ปลัดอำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอสร้างคอม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
นายอำเภอสร้างคอม จ.อุดรธานี
  ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ  วิทยาลัยการปกครอง
     นายอำเภอโซ่พิสัย   จังหวัดหนองคาย
นายอำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย
นายอำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
  นายอำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
ปลัดจังหวัดปัตตานี
  ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
ปลัดจังหวัดปทุมธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
(2554-2555)
-----------------------------------------------------------------------------

งานเลี้ยงส่งท่านผู้ว่าชนะ นพสุวรรณ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ

พร้อมบูธอาหารนานาชนิดจากภาคส่วนราชการ องค์กรเอกชน พ่อค้า และประชาชน

ณ.ศาลาประชาคม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555

 

มิตรภาพ ความรัก และผูกพัน

ท่านมาเราดีใจ ท่านเกษียณไปเราคิดถึง

=============================================================

          งานเลี้ยงต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ.จวนผู้ว่า เมื่อ 29 ธค. 2554  
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน พร้อมประชาชน ร่วมกันจัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านผู้ว่าฯ ชนะ นพสุวรรณ ด้วยความยินดียิ่ง...   

 

 

      

   

 

 

 

 

กลับหน้าแรกหอการค้าจังหวัดชัยภูม

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

 

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ : ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223
ที่ปรึกษา : นายวรวุฒิ ฉวีชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 54-55

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.