เกียรติประวัติผู้ทำคุณแผ่นดิน อาจาร์ยสมาน คลังจัตุรัส

หอศิลป์คลังจัตรัส
เป็นหอศิลป์ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส
ศิลปินชาวจังหวัดชัยภูมิ
ผู้วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงและสมเด็จพระราชินี
บนธนบัตรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดธนบัตรจากประเทศเยอรมันนี
ตอนนี้ท่านยังเป็นอาจารย์สอนช่างวาดภาพสีน้ำมัน ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร
และประธานกลุ่มศิลปินอิสระ 96'

ส่วนหนึ่งของภาพในหอศิลป์
ตราสัญลักษณ์ตรงกลางเป็นสัญลักษณ์ของหอศิลป


บ้านหอศิลป์คลังจัตุรัส อ.เมืองชัยภูมิ และภาพบางส่วนผลงานอาจาร์ยสมาน คลังจัตุรัส

 

 

 

กลับหน้าแรก หอการค้าจังหวัดชัยภูม

 

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายวรวุฒิ ฉวีชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 56-57
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองเลขาฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.