โครงการทัศนศึกษาร่วม "ประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ" ครั้งที่ 29

ณ.จังหวัดระยอง ในวันที่ 9-11 ธค. 2554 (เดินทางวันที่ 8 ธค.)

ติดต่อสำรองการเดินทางที่ น้องแป๋ว ผู้จัดการหอฯ ด่วน!!! จำกัดการเดินทางเพียง 50 ท่านเท่านั้น

0-4481-1511 / 089-717-1007 Fax : 0-4481-7770

 

 

กลับหน้าแรกหอการค้าชังหวัดชัยภูม

 

 

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
0-4481-1511 / 089-717-1007 Fax : 0-4481-7770
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ : ภูดิศ 089-123-3223