เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น.
นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางนภา ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ได้เรียกประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ
ณ.ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิชั้น 4
โดยมีหัวหน้าภาคส่วนรัฐ สนง.จังหวัด ร่วมด้วยนายมนตรี ชาลีเครือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยภูมิ
นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิพร้อมเลขาฯ
รองประธานหอการค้าฯสายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม และประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานชมรมธนาคาร ขนส่งจังหวัด สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ แขวงการทางจังหวัดฯ พาณิชย์จังหวัดฯ พัฒนาการจังหวัด ฯลฯ
เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระต่าง ๆ ที่คณะกรรมร่วมนำเสนอแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดฯ
โดยมีท่านผู้ว่าฯ เป็นประธานร่วมรับฟังปัญหาต่าง ๆ เพื่อจะได้รวบรวมแก้ไขปัญหารของจังหวัดฯ
และนำเสนอกรอ.กลางต่อไป....
เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 58-59
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองประธานหอการค้าฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.