เริ่มแล้วเทศกาลงานวันดอกกระเจียวบานปี 2554

จังหวัดชัยภูมิได้จัดงานแถลงข่าว เข้าเทศกาล "วันดอกกระเจียวบาน" ณ.อุทยานแห่งชาติป่่าหินงาม

โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ได้เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวในปีนี้

ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ โดยประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ นายวราวุฒิ ฉวีขัย

พร้อมคณะกรรมการหอและเลขาหอฯนายสิทธิผล สุทธิศักดิ์ภักดี และผู้จัดการหอการค้า คุณดวงฤทัย น้อยจีน

ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานดอกกระเจียวบานในปีนี้....

ท่านประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
นายวรวุฒิ ฉวีชัย
และประชาสัมพันธ์จังหวัดนายอุทัย วงศ์มาก
ร่วมงานวันแถลงข่าวเทศกาลดอกกระเจียว
ณ.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

 

 

Click Link !!! ด้านล่างนี้....

(พิธีเปิดงานในวันที่ 11 มิย.54 ณ.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เวลา 15.00 น.)

 

 

 

 

ลับหน้าแรก หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนน นนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 089-717-1007 Fax : 0-4481-7770
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ : ภูดิศ 089-123-3223