มุมผู้ว่าฯ เล่าให้ฟัง...???
โดย : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายพรศักดิ์ เจียรณัย

เป็นที่ทราบกันว่าจังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่จังหวัดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคอีสาน เป็นอันดับ 7 ของประเทศ
แต่ภาพรวมของตัวเลข GDP ที่เข้ามายังจังหวัดฯอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าหลาย ๆ จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยกว่าเรา
เราจะทำอย่างไร? ให้ตัวเลขGDP เข้ามายังจังหวัดฯ มีอัตราสัดส่วนให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาคเกษตรกรรม
คงต้องหาอีกหนทางในการ ทำตัวเลขGDP หรือหารายได้จากภายนอก ให้เข้ามายังจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้น นั่นคือ ภาคการท่องเที่ยว !!!

นั่นเป็นแนวคิดของท่านผู้ว่าฯพรศักดิ์ เจียรณัย

จังหวัดชัยภูมินับเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ที่กระจายอยู่รอบ ๆ จังหวัดกว่า 5 แห่ง
แต่เท่านั้นคงยังไม่พอสำหรับการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวที่นี่....น่าจะมีการสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศนฺ์สิ่งต่าง ๆ ในจังหวัดฯ ให้มีความสวยงาม อมตะ แปลก ใหม่ มากกว่าทุกวันนี้....

นั่น เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่าพรศักดิ์ เจียรณัย คิด และร่างแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นมาโดยกำหนดพื้นที่แห่งแรกในการพัฒนาคือ "ตัวเมือง" ที่เป็นหน้าตา หน้าด่านแรกของจังหวัดฯ

ด้วยการปรับภูมิทัศน์ เมืองให้น่าเที่ยว - น่าอยู่ ด้วยแผนพัฒนาจังหวัดฯ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ภายใน 2 ปี กับแผนพัฒนาจังหวัดตามโครงการ 12 ปี

และเพื่อเป็นการรองรับ "ประชา่คมเศรษฐกิจอาเซียน" หรือ AEC ในอีก 2 ปีข้างหน้าเช่นกัน

==========================================================
เมื่อคืนวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดชัยภูมิ
ทางจังหวัดฯ พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ต่างร่วมกันจัดงาน วันมุทิตาจิต
เลี้ยงฉลองให้ท่านผู้ว่าฯ พรศักดิ์ เจียรณัย พร้อมหัวหน้าภาคส่วน องค์กร ต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติภาระกิจในหน่วยงาน จนท่านเหล่านั้น ครบเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง
ด้วยความปลื้มปิติ กับผลงานต่าง ๆ ของหัวหน้าภาคส่วนฯ ต่าง ๆ โดยเฉพาะท่านผู้ว่าพรศักดิ์ เจียรณัย กับตำแหน่งผู้ว่าคนที่ 63 ของจังหวัดชัยภูมิ
ถึงแม้ท่านจะ เข้ามารับตำแหน่งเพียง 1 ปี กับ 11 เดือน ท่านได้ริเริ่มแผนงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ให้มีศักยะภาพดีขึ้น
มีการกำหนดแผนพัฒนาเมืองฯ 12 ปี เพื่อนต้องการให้ประชากร มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่ท่านหมายมั่นต้องการ
ให้จังหวัดฯ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา จับจ่าย ใช้สอย ให้มากกว่าเดิมที่ผ่านมา
พร้อมเป็นการเชื่อมโยงเข้าแผนพัฒนาเมือง 12 ปี อันเป็นการเริ่มแนวทางสู่เส้นทางเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

แต่ถึงแม้ท่านจะต้องเกษียณอายุราชการจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
พร้อมกับความสามารถในการผลิกโฉมเมืองชัยภูมิกับแผนพัฒนาเมือง 12 ปี กับระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 1 ปี 11 เดือน ให้กับเมืองชัยภูมิ
ความสามารถของท่านไม่เฉพาะกับจังหวัดชัยภูมิเท่านั้น อีกหลาย ๆ จังหวัด ที่ท่านรับตำแหน่งรองผู้ว่า ถึงตำแหน่งผู้ว่าฯ
กับหลาย ๆ จังหวัดที่ท่านเข้ามา ยังมีแผนพลิกโฉมเมืองต่าง ๆ ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ที่แท้จริง อย่างเช่น จ.เลย จ.บึงกาฬ
ท้ายสุดกับชีวิตรับราชการตำแหน่งผู้ว่าฯ ที่จังหวัดชัยภูมิ เท่านั้น
จากความสามารถของท่านผู้ว่าพรศักดิ์ เจียรณัย กับจังหวัดต่าง ๆ ดังกล่าวมา

ปัจจุบันนี้ ท่านได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.
ซึ่งจะไม่ใช่ทำประโยชน์แค่ระดับจังหวัดฯ เท่านั้น แต่จะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย ได้ในระดับประเทศเลยครับ


รองผู้ว่าฯ นิพนธ์ รองผู้ว่าฯ นภา
ท่านปลัดจังหวัดพิสุทธิ์
พลต.ต.ไอศูรย์ ผบตชด.3
พลต ต. พินิจ ผู้บังคับการชัยภูมิ
ร่วมด้วยประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ
เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงฯ

หม่อมราชวงศ์กำลูนเทพ เทวกุล

เดินทางร่วมงานเลี้ยงเกษียณ

ท่านผู้ว่าพรศักดิ์ เจียรณัย

สร้างความปิติท่านผู้ว่าอย่างยิ่ง


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นายมนตรี ชาลีเครือ
ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
นายวรวุฒิ ฉวีชัย
ร่วมด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ร่วมงานเลี้ยงฉลอง

ท่านนิมิตร สัมพันธ์รักษ์

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

สภาอุตสาหกรรมจ.ชัยภูมิ

ร่วมงานเลี้ยง

ณ.มหาลัยราชภัฏฯโรงเรียนสตรีชัยภูมิ นำคณะนักเรียน ร่วมแสดงบนเวทีกว่า 10 ชุดการแสดงบนเวที

 

ทำความรู้จักท่าน ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 64

นชัยภูมิ ภูมิใจ เมืองชัยภูมิ

===================================================

Click!!! พิธีวางศิลาฤกษ์ "หอพญาแล" ตามแผนพัฒนาเมืองชัยภูมิ 12 ปี

 

กลับหน้าแรก หอการค้าจังหวัดชัยภูม

 

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายวรวุฒิ ฉวีชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 56-57
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองเลขาฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.